Hãy quên những thứ làm ta tổn thương bạn nhưng đừng quên nó đã dạy bạn những gì.

Hãy quên những thứ làm ta tổn thương bạn nhưng đừng quên nó đã dạy bạn những gì.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Hãy quên những thứ làm ta tổn thương bạn nhưng đừng quên nó đã dạy bạn những gì.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
Chủ đề: