Hãy quên đi những giờ phút thiếu thốn nhưng chớ quên những gì thời khắc đó đã dạy bạn.

Hãy quên đi những giờ phút thiếu thốn nhưng chớ quên những gì thời khắc đó đã dạy bạn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Hãy quên đi những giờ phút thiếu thốn nhưng chớ quên những gì thời khắc đó đã dạy bạn.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Nếu chúng ta có thể chi phối của cải của mình, thì chúng ta sẽ có được thịnh vượng và tự do. Nếu chúng ta bị của cải chi phối, thì chúng ta mới thật sự trở nên nghèo hèn.