Hãy làm điều tốt với bạn bè để giữ họ, với kẻ thù để giành được họ.

Hãy làm điều tốt với bạn bè để giữ họ, với kẻ thù để giành được họ.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tình bạn

Hãy làm điều tốt với để giữ họ, với để giành được họ.

Do good to your friends to keep them, to your enemies to win them.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Nước trong quá thì không có cá. Người xét nét quá thì không có bạn bè.