Hãy đem sự lương thiện và phẩm chất tốt cho các con của bạn. Nó có thể đem lại hạnh phúc cho mọi người. Đó không chỉ là giáo dục mà là đức hạnh.

Hãy đem sự lương thiện và phẩm chất tốt cho các con của bạn. Nó có thể đem lại hạnh phúc cho mọi người. Đó không chỉ là giáo dục mà là đức hạnh.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.9k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình

Hãy đem sự tốt cho các con của bạn. Nó có thể đem lại cho mọi người. Đó không chỉ là mà là đức hạnh.

Bôi Đa Phân

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Anh em trên dưới thuận hoà. Anh nhường em kính mẹ cha vui lòng.