Hãy chọn công việc mà bạn yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời của mình.

Hãy chọn công việc mà bạn yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời của mình.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.6k
Chuyên mục Câu nói hay về công việc

Hãy chọn mà bạn yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong của mình.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đoàn kết là sức mạnh. Khi có tinh thần đồng đội và sự hợp tác, điều tuyệt vời nào cũng có thể đạt được.