Hãy cẩn thận với những người nói đến việc thiết lập trật tự! Thiết lập trật tự luôn có nghĩa là chi phối người khác.

Hãy cẩn thận với những người nói đến việc thiết lập trật tự! Thiết lập trật tự luôn có nghĩa là chi phối người khác.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về hành động

Hãy với những người nói đến việc thiết lập trật tự! Thiết lập trật tự luôn có nghĩa là chi phối người khác.

Watch out for the fellow who talks about putting things in order! Putting things in order always means getting other people under your control.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Cảm nhận những câu nói hay về cuộc sống gia đình đặc sắc nhất
Chủ đề: ,