Happy are the families when the government of parents is the reign of affection, and the obedience of the children, the submission of love.

Happy are the families when the government of parents is the reign of affection, and the obedience of the children, the submission of love.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về hôn nhân

Happy are the families when the government of parents is the reign of affection, and the obedience of the children, the submission of love.

thay cho những nơi cha mẹ luôn thương yêu và con cái luôn vâng lời và cha mẹ.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  In the husband wisdom, in the wife gentleness.