Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.

Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về hạnh phúc

không phải là không có rắc rối mà là có đối phó với chúng.

Happiness is not the absence of problems but the ability to deal with them.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Trong mơ ước có mặt tốt hơn thực tại; trong thực tại có mặt tốt hơn mơ ước. Hạnh phúc đầy đủ là sự kết hợp cả mơ ước lẫn thực tại.
Chủ đề: ,