Good company on the road is the shortest cut

Good company on the road is the shortest cut

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

Good company on the road is the shortest cut

Một người hạn đồng hành tốt sẽ rút ngắn đoạn đường đi.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  A friend is known in necessity.