Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái 'nhưng' bạn sử dụng hôm nay.

Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái ‘nhưng’ bạn sử dụng hôm nay.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái ‘nhưng’ bạn sử dụng hôm nay.

The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the buts you use today.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.