Giàu có gồm có hai cánh tay; một là sự khôn khéo và một là tính tiết kiệm.

Giàu có gồm có hai cánh tay; một là sự khôn khéo và một là tính tiết kiệm.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Giàu có gồm có hai cánh tay; một là sự khôn khéo và một là tính tiết kiệm.

Ngạn ngữ Italia

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Nếu chúng ta biết chi phối tài sản, thì chúng ta sẽ được ăn sung mặc sướng, tự do tự tại. Nếu như chúng ta bị của cải chi phối thì chúng ta sẽ nghèo suốt đời.