Giá trị của một người không nằm ở những thứ mà anh ta có, hay thậm chí là những điều mà anh ta làm, mà là bản chất của anh ta.

Giá trị của một người không nằm ở những thứ mà anh ta có, hay thậm chí là những điều mà anh ta làm, mà là bản chất của anh ta.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về sự nghiệp

của một người không nằm ở những thứ mà anh ta có, hay thậm chí là những điều mà anh ta làm, mà là của anh ta.

It is not what he had, or even what he does which expresses the worth of a man, but what he is.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Điều bạn có khi đạt được mục tiêu cũng quan trọng như điều bạn trở thành khi đạt được mục tiêu.