Friendship can’t stand always on one side.

Friendship can’t stand always on one side.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

Friendship can’t stand always on one side.

Tình bạn không thể chỉ đến từ một phía.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  True friendship comes from the understanding and agreement of souls.
Chủ đề: