Được làm những điều bạn thích, đó là tự do. Thích được những điều bạn làm, đó là hạnh phúc.

Được làm những điều bạn thích, đó là tự do. Thích được những điều bạn làm, đó là hạnh phúc.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.7k
Chuyên mục Câu nói hay về hạnh phúc

Được làm những điều bạn thích, đó là . Thích được những điều bạn làm, đó là .

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  1001 stt hay về tình bạn, về những thiên thần có cánh đặc sắc