Đừng yêu người đàn ông qua những gì họ nói. Hãy yêu người đàn ông qua những gì họ làm cho bạn.

Đừng yêu người đàn ông qua những gì họ nói. Hãy yêu người đàn ông qua những gì họ làm cho bạn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về tình yêu

Đừng yêu người đàn ông qua những gì họ nói. Hãy yêu người đàn ông qua những gì họ làm cho bạn.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Người ta nói thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để quên một người. Nhưng đối với em, để quên anh, thời gian cũng trở nên vô dụng.
Chủ đề: ,