Đừng yêu người đàn ông qua những gì họ nói. Hãy yêu người đàn ông qua những gì họ làm cho bạn.

Đừng yêu người đàn ông qua những gì họ nói. Hãy yêu người đàn ông qua những gì họ làm cho bạn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.6k
Chuyên mục Câu nói hay về tình yêu

Đừng yêu người đàn ông qua những gì họ nói. Hãy yêu người đàn ông qua những gì họ làm cho bạn.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Học mà không suy nghĩ thì vô ích; suy nghĩ mà không học thì hiểm nghèo.
Chủ đề: ,