Đừng vì một câu nói nhẹ nhàng của người khác, mà đặt nặng lòng.

Đừng vì một câu nói nhẹ nhàng của người khác, mà đặt nặng lòng.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Đừng vì một câu nói nhẹ nhàng của người khác, mà đặt nặng lòng.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thà chết bây giờ còn hơn kéo dài một đời sống vô ích