Đừng trông đợi một phép màu hay một ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn.

Đừng trông đợi một phép màu hay một ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 2.5k
Chuyên mục Câu nói hay về hạnh phúc

Đừng trông đợi một phép màu hay một ai đó sẽ mang đến cho bạn.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Không phải những người đẹp là người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp.