Đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn. Hãy cẩn thận những người nịnh hót bạn.

Đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn. Hãy cẩn thận những người nịnh hót bạn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 17.2k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Đừng sợ những tấn công bạn. Hãy những người nịnh hót bạn.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hội họa phải đạt được sự thấu hiểu qua tự thân nó, không cần tới giải thích, và thi ca cũng vậy. Nếu một bài thơ hay một bức họa cần phải được giải thích thì đó là thất bại trong giao tiếp.