Đừng ổn định cuộc đời bạn với một mối quan hệ mà bạn không thể là chính mình.

Đừng ổn định cuộc đời bạn với một mối quan hệ mà bạn không thể là chính mình.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về tình yêu

Đừng ổn định bạn với một mối mà bạn không thể là chính mình.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tổng hợp những câu nói hay về sự nghiệp nổi tiếng nhất