Đừng nên nói thời gian là không đủ dùng. Trước tiên là từ những việc vặt bạn phải biết tiết kiệm thời gian. Nếu không làm thì hãy nghĩ ngơi thoải mái. Xin đừng để lãng phí thời gian cho những việc vụn vặt hằng ngày.

Đừng nên nói thời gian là không đủ dùng. Trước tiên là từ những việc vặt bạn phải biết tiết kiệm thời gian. Nếu không làm thì hãy nghĩ ngơi thoải mái. Xin đừng để lãng phí thời gian cho những việc vụn vặt hằng ngày.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Đừng nên nói là không đủ dùng. Trước tiên là từ những việc vặt bạn phải biết thời gian. Nếu không làm thì hãy nghĩ ngơi thoải mái. Xin đừng để thời gian cho những việc vụn vặt hằng ngày.

Truyền Hoắc

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.