Đừng nên hỏi tại sao bạn sống. Mà nên hỏi ta phải sống thế nào mới hạnh phúc. Đừng cố tu để thoát khổ, mà hãy tu học để làm mình ngày càng hạnh phúc hơn.

Đừng nên hỏi tại sao bạn sống. Mà nên hỏi ta phải sống thế nào mới hạnh phúc. Đừng cố tu để thoát khổ, mà hãy tu học để làm mình ngày càng hạnh phúc hơn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về hạnh phúc

Đừng nên hỏi tại sao bạn sống. Mà nên hỏi ta phải sống thế nào mới . Đừng cố tu để thoát khổ, mà hãy tu học để làm mình ngày càng hạnh phúc hơn.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Có một số người, khi hạnh phúc ở bên không biết quý trọng, thậm chí không nhận ra sự may mắn của mình, lúc hạnh phúc sắp mất đi mới cảm thấy mình bất hạnh và đau thương nhiều đến thế.
Chủ đề: