Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện tại.

Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện tại.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 17.6k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Đừng mãi sống trong , đừng mơ tưởng về , hãy sống cho giây phút .

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Buddha

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Sự hoàn hảo đạt được từng chút một; nó cần bàn tay của thời gian.