Đừng lập gia đình sớm, dù bất cứ lý do nào đừng vội khi chưa sẵn sàng, chưa từng trải chưa hiểu được chung sống là một thử thách to lớn thế nào.

Đừng lập gia đình sớm, dù bất cứ lý do nào đừng vội khi chưa sẵn sàng, chưa từng trải chưa hiểu được chung sống là một thử thách to lớn thế nào.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình

Đừng lập sớm, dù bất cứ lý do nào đừng vội khi chưa sẵn sàng, chưa từng trải chưa hiểu được chung sống là một thế nào.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đừng bỏ lỡ những stt dễ thương cho em bé cute nhất hành tinh