Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.

Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 17.4k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian Câu nói hay về tình bạn

Đừng với những người không có thời gian dành cho bạn.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Có một người bạn khăng khít còn hơn là một người anh em ruột.
Chủ đề: ,