Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.

Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình

Đừng gây bất lợi cho bạn bằng việc cho chúng dễ dàng.

Don’t handicap your children by making their lives easy.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Không có châu báu nào có thể sánh bằng con cái của mình, vàng bạc tuy rất quý nhưng không quý bằng tình yêu dành cho con.