Đừng để một ngày buồn tẻ khiến bạn cảm thấy như mình có một cuộc sống tồi tệ.

Đừng để một ngày buồn tẻ khiến bạn cảm thấy như mình có một cuộc sống tồi tệ.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 2.1k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Đừng để một ngày buồn tẻ khiến bạn cảm thấy như mình có một cuộc sống tồi tệ.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Làm sạch quá khứ, đóng gói hiện tại và chuẩn bị thật nhiều cho một tương lai tốt đẹp.