Đừng coi là bạn những người sẽ tiết lộ cho thế giới điều riêng tư của anh.

Đừng coi là bạn những người sẽ tiết lộ cho thế giới điều riêng tư của anh.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 14.6k
Chuyên mục Câu nói hay về tình bạn

Đừng coi là bạn những người sẽ tiết lộ cho điều riêng tư của anh.

Count not him among your friends who will retail your privacies to the world.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tình bạn là bầu rượu của cuộc đời: nhưng tình bạn mới... không mạnh cũng không trong.