Đừng cố kiếm nhiều tiền, ước mơ cao sang, cố gắng khiến người khác biết bạn giàu có. Hãy cố gắng làm cho cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn. Vì bạn không thể mang theo gì khi chết đâu.

Đừng cố kiếm nhiều tiền, ước mơ cao sang, cố gắng khiến người khác biết bạn giàu có. Hãy cố gắng làm cho cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn. Vì bạn không thể mang theo gì khi chết đâu.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Đừng cố kiếm nhiều tiền, ước mơ cao sang, cố gắng khiến người khác biết bạn . Hãy cố gắng làm cho của bạn ý nghĩa hơn. Vì bạn không thể mang theo gì khi chết đâu.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đôi khi bạn phải buông tay để xem có gì đáng níu giữ không.