Đừng buồn vì những điều không xứng đáng. Đừng khóc vì những điều đã qua. Đừng chờ đợi những việc không bao giờ đến.

Đừng buồn vì những điều không xứng đáng. Đừng khóc vì những điều đã qua. Đừng chờ đợi những việc không bao giờ đến.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.9k
Chuyên mục Câu nói hay về tính cách

Đừng buồn vì những điều không xứng đáng. Đừng khóc vì những điều đã qua. Đừng chờ đợi những việc không bao giờ đến.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Vũ khí quan trọng nhất, ấy là lòng từ bi. Ai có được cái ấy, thì chẳng cần thêm gì.
Chủ đề: