Đừng buồn vì bạn không có được người ấy. Hãy sống sao để người ấy buồn vì không có bạn.

Đừng buồn vì bạn không có được người ấy. Hãy sống sao để người ấy buồn vì không có bạn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.8k
Chuyên mục Câu nói hay về tình yêu

Đừng buồn vì bạn không có được người ấy. Hãy sống sao để người ấy buồn vì không có bạn.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Không có nô lệ nào đau khổ cho bằng nô lệ ái tình.
Chủ đề: