Đừng bao giờ tìm niềm vui trong bất hạnh của người khác.

Đừng bao giờ tìm niềm vui trong bất hạnh của người khác.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.8k
Chuyên mục Câu nói hay về tính cách

Đừng bao giờ tìm trong của người khác.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Mọi người đều ỷ lại hay dựa dẫm vào kẻ mạnh hơn mình nhưng người thật sự đáng cho bạn dựa dẫm chỉ có chính bản thân bạn.