Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.

Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tình yêu

Đừng bao giờ một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  To idle away one’s time amounts to killing oneself.
Chủ đề: