Dreams, books, are each a world, and books, we know, are a large, both pure and good.

Dreams, books, are each a world, and books, we know, are a large, both pure and good.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

Dreams, books, are each a world, and books, we know, are a large, both pure and good.

Mơ ước và sách vở là hai ; trong đó sách thì hơn, thuần khiết và .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  In books are embalmed the greatest thoughts of all ages.