Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được. Đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được.

Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được. Đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.8k
Chuyên mục Câu nói hay về văn hóa

Đối xử tốt với , không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, không gì so sánh được. Đối xử tốt với , sẽ không gì so sánh được.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hai bên cùng mừng hay khen ngợi quá đáng. Hai bên cùng giận hay bêu xấu đặt điều.