Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được. Đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được.

Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được. Đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.7k
Chuyên mục Câu nói hay về văn hóa

Đối xử tốt với , không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, không gì so sánh được. Đối xử tốt với , sẽ không gì so sánh được.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Nhà văn tồn tại ở tác phẩm. Không có tác phẩm thì nhà văn ấy coi như đã chết.