Đối với một người thầy, nguy hiểm lớn nhất đó là sự trống rỗng về tri thức và không có tinh thần giảng dạy.

Đối với một người thầy, nguy hiểm lớn nhất đó là sự trống rỗng về tri thức và không có tinh thần giảng dạy.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về giáo dục

Đối với một người thầy, nguy hiểm lớn nhất đó là sự trống rỗng về tri thức và không có tinh thần giảng dạy.

SuHunLinSiJi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đọc sách là công cụ cơ bản trong đời sống của một cuộc sống tốt đẹp.