Đời quá ngắn nên chẳng tội gì phí thì giờ để suy tư về ý nghĩa của nó.

Đời quá ngắn nên chẳng tội gì phí thì giờ để suy tư về ý nghĩa của nó.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Đời quá ngắn nên chẳng tội gì phí thì giờ để về ý nghĩa của nó.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Không có lý tưởng, không có những nguyện vọng tốt đẹp, thì con người cũng không bao giờ có một thực tế tốt đẹp.