Đôi khi trong cuộc sống này, một số thứ mất đi là để những điều tốt đẹp hơn có thể xuất hiện.

Đôi khi trong cuộc sống này, một số thứ mất đi là để những điều tốt đẹp hơn có thể xuất hiện.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.8k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Đôi khi trong này, một số thứ mất đi là để những điều hơn có thể xuất hiện.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.