Đọc sách, chính là con đường quan trọng để nhân loại nhận được tri thức. Tri thức chính là công cụ thực hiện lý tưởng ước mơ của mình. Ước mơ sẽ cùng bạn đi đến thiên đường hạnh phúc.

Đọc sách, chính là con đường quan trọng để nhân loại nhận được tri thức. Tri thức chính là công cụ thực hiện lý tưởng ước mơ của mình. Ước mơ sẽ cùng bạn đi đến thiên đường hạnh phúc.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

Đọc , chính là con đường quan trọng để nhận được . Tri thức chính là công cụ thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ sẽ cùng bạn đi đến thiên đường .

Na Tố Phu

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Mắt không chịu trách nhiệm khi trí óc mới là thứ nhìn.