Điều tàn khốc nhất của trưởng thành đó là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái, không đứa con trai nào có thể chống đỡ được.

Điều tàn khốc nhất của trưởng thành đó là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái, không đứa con trai nào có thể chống đỡ được.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu status hay về con gái Câu status hay về con trai

Điều tàn khốc nhất của đó là mãi mãi trưởng thành hơn cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái, không đứa con trai nào có thể chống đỡ được.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Cá không ăn muối cá ươn. Trai không ăn thính trăm đường trai ngu