Điều đau khổ nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ tới từ kẻ thù của chúng ta.

Điều đau khổ nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ tới từ kẻ thù của chúng ta.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.9k
Chuyên mục Câu nói hay về tình bạn

Điều đau khổ nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ tới từ của chúng ta.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Không có khoa học vì khoa học, không có nghệ thuật vì nghệ thuật. Khoa học nghệ thuật tồn tại để phục vụ xã hội, để làm con người hạnh phúc hơn, cao thượng hớn, có kiến thức phong phú hơn và có nhiều tiện nghivật chất hơn trong đời sống...