Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói.

Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về tính cách

Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Việc không hợp đạo thì một lưng cơm cũng không lấy của ai.
Chủ đề: