Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng, chúng ta phải có lòng can đảm để hạnh phúc.

Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng, chúng ta phải có lòng can đảm để hạnh phúc.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về hạnh phúc

Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng, chúng ta phải có lòng để .

To live we must conquer incessantly, we must have the courage to be happy.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hãy kiên cường bảo vệ vinh dự của bạn, kiên cường tham gia đấu tranh trong cuộc sống, hãy ôm ấp những chân lý và hướng về nó. Đó là con đường chân chính để đạt được hạnh phúc