Để khiến cho bản thân được vui vẻ phải đi qua xuyên tạc, gạt đi lời hứa của người khác.

Để khiến cho bản thân được vui vẻ phải đi qua xuyên tạc, gạt đi lời hứa của người khác.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu status đểu và chất

Để khiến cho được phải đi qua xuyên tạc, gạt đi lời hứa của người khác.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Trên đời có 3 loại người, một loại biết đếm và một loại không biết đếm.
Chủ đề: ,