Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.

Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 14.7k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Đầu tư vào đem lại lợi nhuận cao nhất.

An investment in knowledge pays the best interest.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Người nào có sức khỏe là có hy vọng và người nào có hy vọng là có tấtcả.