Đặt tiền ở trước mắt, thứ con người nhìn thấy mãi mãi chỉ là tiền. Đặt tiền ở nơi có tác dụng, có hiệu quả, thứ con người nhìn thấy sẽ là thế giới của tiền bạc.

Đặt tiền ở trước mắt, thứ con người nhìn thấy mãi mãi chỉ là tiền. Đặt tiền ở nơi có tác dụng, có hiệu quả, thứ con người nhìn thấy sẽ là thế giới của tiền bạc.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Đặt tiền ở trước mắt, thứ nhìn thấy mãi mãi chỉ là tiền. Đặt tiền ở nơi có tác dụng, có hiệu quả, thứ con người nhìn thấy sẽ là của .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Khi việc liên quan tới số tiền lớn, tốt nhất là không tin ai cả.