Đàn ông rộng miệng thì oai. Đàn bà rộng miệng điếc tai láng giềng

Đàn ông rộng miệng thì oai. Đàn bà rộng miệng điếc tai láng giềng

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu status hay về con gái Câu status hay về con trai

rộng miệng thì oai. rộng miệng điếc tai láng giềng

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Không có đàn bà không đẹp, chỉ là do ít rượu thôi. Không có đàn ông không hay, chỉ là do thiếu tiền thôi.