Cuộc đời này vốn rất thú vị. Mỗi sự thay đổi chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Đừng vì nó mà đánh mất cả tương lai.

Cuộc đời này vốn rất thú vị. Mỗi sự thay đổi chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Đừng vì nó mà đánh mất cả tương lai.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu status đểu và chất

này vốn rất thú vị. Mỗi sự chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Đừng vì nó mà đánh mất cả .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hạnh phúc không phải ở tiền mà là ở số lượng của nó.