Cuộc đời này ngắn lắm, thích ai thì hãy mau tỏ tình, tương tư ai thì mau nói ra, đừng để mình phải hối hận.

Cuộc đời này ngắn lắm, thích ai thì hãy mau tỏ tình, tương tư ai thì mau nói ra, đừng để mình phải hối hận.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.8k
Chuyên mục Câu nói hay về tình yêu

này ngắn lắm, thích ai thì hãy mau , ai thì mau nói ra, đừng để mình phải .

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  We salute you as you reach the gold milestone of your life. May you have many gold years and find deeper, richer joys in the year ahead.