Congratulations and warmest wishes for your birthday and every day!

Congratulations and warmest wishes for your birthday and every day!

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về sinh nhật

Congratulations and warmest wishes for your birthday and every day!

Chúc mừng và xin gởi những điều ước nhất đến với bạn trong ngày sinh nhật và trong suốt cả năm!

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  It’s fun to send these wishes for an especially happy day to an uncle who is nice in every way
Chủ đề: