Con người thường bán thời gian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian.

Con người thường bán thời gian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

thường bán để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Con người sẽ công bằng và nhân đạo nếu không liên quan đến thiệt hại hay lợi ích của cá nhân.